Blíženci ~ 22. 5. - 21. 6.

Vlastnosti - pružnost, pohyblivost, činorodost, schopnost rychlé reakce, všestrannost, vynalézavost, zájem o dění, informace, komunikaci, snaživost, zručnost, neklid, zvědavost, nesoustředěnost, nestálost, indiskrétnost, povrchnost, hovornost, schopnost dělat více věcí najednou, netrpělivost, roztěkanost. Analogie lidského těla - paže, ruce, průdušky, plíce, soustava kostí na pažích a rukou, žebra, ret, plíce, orgány dechu a řeči. Barva - světlešedá; Nerost - rtuť, křemen, sklo.