Kozoroh ~ 22. 12. - 20. 1.

 

Vlastnosti - vytrvalost, reservovanost, sebeovládání, ctižádost, vážnost, soustředěnost, tvrdost, odolnost, pesimismus, chlad, sobectví, nedůvěřivost, bezohlednost. Analogie lidského těla - klouby, vaziva, kolena kůže. Barva - černá, temně zelená a temně hnědá. Nerost - olovo, uhlí.