Lev ~ 22. 7. - 22. 8.

Vlastnosti - Srdečnost, šlechetnost, odvaha, pevnost, sebedůvěra, přirozená autorita, rozhodnost, ctižádostivost, věrnost,  pýcha, panovačnost, požitkářství, lenost. Analogie lidského těla - srdce, páteř, svalstvo zad. Barva - žlutá, zlatová; Nerost - zlato.