Ryby ~ 19. 2. - 20. 3.

Vlastnosti - citlivost vzhledem k druhým, obětavost, empatie, schopnost vcítit se, silná fantazie, sklon k mysticismu, trpnost, nerozhodnost, nižší reaktivnost, snivost, apatie, slabší odolnost. Analogie lidského těla - nohy, prsty u nohou, kosti nožní, lymfa. Barva - duhovitá; Nerost - platina, korál.