Střelec ~ 23. 11. - 21. 12.

Vlastnosti - optimismus, nadšení, bodrost, činorodost, odvaha, ušlechtilost, čestnost, pravdomluvnost, veselost, zájem o sport a zábavy, přestřelování, neúnavnost, nesoustředěnost, netrpělivost, roztěkanost, prchlivost. Analogie lidského těla - trup, kyčle, stehna. Barva - modrá; Nerost - cín.