Vodnář ~ 21. 1. - 18. 2.

Vlastnosti - touha po nezávislosti, smysl pro přátelství, lidskost, nekonvenčnost, originalita, nadšení pro vědu, pokrok, elektroniku,  novátorství, rebelantství, buřičství, rozpolcená bytost, vnitřní boje. Analogie lidského těla - nohy, kosti nohou, holeně, lýtka, nervová soustava, krev a její oběh. Barva - fialová. Nerost - aluminium, jantar.