Workshop pro firmy

 

Nabídka dvoudenního školení pro firemní týmy formou workshopu

 

 

Téma:             Sebepoznání a efekivní týmová spolupráce

 

Jedná se o originální know-how, dynamické propojení progresivního, moderního koučinku a spirituálních technik.

 

Hlavní přínos workshopu

- analýza komunikace a soudržnosti týmu

- rozvoj dobrých vztahů mezi členy týmu

- efektivita zvýšení spolupráce týmu

- podpoření celkové soudržnosti týmu

- poznání sama sebe a svého poslání

 

Workshop má tři části.

Večerní část je zaměřená na seznámení účastníků s rolí spirituálních metod v dnešní moderní době a proč člověku již nestačí pouze materialistický pohled na svět.

Spirituální potřeby člověka dnes

Dnešní člověk by chtěl vyvážit technický pokrok pokrokem také v duchovní sféře. Proč se vlastně v práci tak honím ? Proč je mi jeden kolega sympatický a druhého od prvního pohledu nesnáším ? Má smysl měnit zaměstnání a partnera či nikoliv ? Je možné načasovat významné životní kroky tak, aby změny měly pozitivní dopad na průběh budoucích dějů ? Jsem skutečně šťastný ? Kde a v čem mám své štěstí hledat ? Jaký je smysl mé existence ? Je smrt skutečně koncem všeho nebo počátkem něčeho nového ? Proč přichází nemoci ? Lze se jim vyhnout ? To jsou otázky, na které dnešní lidstvo hledá odpovědi a zkušení lektoři se pokusí poodhalit roušku tajemství odvěkých otázek, na které oficiální věda dosud nenalezla odpovědi.

 

Po úvodním semináři následuje večerní program. Uvolňovací a relaxační techniky, procházka, pohled do hlubin vesmíru, zamyšlení se nad jeho strukturou a rozměry. V případě nepřízně počasí využijeme projektoru a promítneme pohled do vesmíru z Hubbleova teleskopu.

 

Dopolední část je zaměřená na osobnost jako takovou a její roli v týmu.

Odpolední část je zaměřena na „ducha“ firmy – tzn. firmu jako celek a její roli ve společnosti.

 

Podrobný program:

 

Večerní část - body k semináři :

V podvědomí člověka existují překážky a pozůstatky starých traumat, které brání harmonickému prožívání jeho současného života. V průběhu semináře představíme některé pročišťovací techniky vedoucí k odstranění těchto podvědomých bloků. (Metoda radikálního odpuštění, etikoterapie, regresní terapie, případně další)

Co je to astrologie a v čem spočívá její přínos dnešnímu modernímu člověku.

Astrologie – metoda umožňující zmapování silných a slabých míst osobnosti člověka a načasování významných životních událostí.

 

Duchovní podtext astrologie a zda je nutno v něj „věřit“ nebo je to nauka dokazatelná a ověřitelná ?!

 

Dopolední část:

 

Tým a jeho potenciál

 

- Práce zaměřená na růst jednotlivce, jakožto součást týmu:

 

- Proč jsme každý jedinečnou osobností (duch, duše, psychika atd.), čím se od sebe lišíme a co je nám naopak společné

 

- Stanovení základní charakteristiky osobnosti každého člena týmu – charakter, temperament, základní naladění

 

- Postoj k práci obecně, k týmové práci, „týmový/netýmový“ typ – jak se svým potenciálem pracovat – jak rozvinout ochotu otevřít se týmové spolupráci, překonat případnou antipatii

 

-         Načasování důležitých rozhodnutí a významných životních kroků

 

- Odkud se bere vzájemná sympatie a antipatie a jak tuto situaci zvládat (duch člověka a jeho činy v čase)

 

- Posouzení vrozených dispozic, rozvíjení svých vloh a ochota učit se nové věci, probuzení aktivního zájmu –  o co se lze opřít, kde je potřeba ještě na svém potenciálu pracovat

 

-Motivace členů pracovního týmu a managementu firmy

 

- Uvolňovací, relaxační a antistresové techniky – teoretická i praktická část

 

Odpolední část:

Duch firmy

 

- Role vůdce – vůdcovská osobnost, typ vůdce a typ vykonavatel. Dnešní role vůdce ve firmě

 

- Mužský a ženský princip ve firemním prostředí – srovnávání a soutěžení versus empatie a vcítění se do potřeb druhého člověka, hledání harmonie mezi protiklady, kterým je člověk neustále vystavován

 

- Smysl firmy, její poslání a víra členů týmu ve firmu a její produkt – práce s rolí vůdce vůči týmu

 

-         Závěr a zhodnocení workshopu

 

 

Termín a místo konání workshopu vybíráme na základě individuální dohody s objednavatelem. K dispozici jsou jak školící centra uprostřed přírody, tak ve městě, nebo přímo u Vás ve firmě. Workshop lze pořádat pro menší i větší skupiny osob. Rádi Vám poskytneme jakékoli informace a vypracujeme cenovou nabídku. Těšíme se na setkání.

 

Vaši lektoři:

Pavla Kopalová Tel. 722 551 071             ing. Richard Stříbný Tel.604 506 098

pavla.kopalova@volny.cz                           richard@stribny.cz

www.astrohelp.cz                                         www.stribny.cz